Tournament 15  -  Round 7

U2000 Playoff Division   U2000 U2000 Section
Division TD -  Section TD -
Round 7
Attacking Tals 1.5:2.5 Queen Victoria's Kings
 RainmyMartinez White1/2  fileman Black
 Monterrey Black1:0  Plattner White
 SouthernKnight White0:1  Hannah Black
 viking99 Black0:1  victoria White
U1600 Playoff Division   U1600 U1600 Section
Division TD -  Section TD -
Round 7
Supersonic Rooks 3:1 Tomato Soup
 Pawnbreak White1:0  SouthernKnight Black
 klutzer Black0:1  autobot White
 LittleEngine White1:0  Borovnia Black
 tinybrain Black1:0  Klassact White